Wyrok na Robertrivera_29

Oto sentencja wyroku Sądu Najwyższego: Oskarżony, p. Robertrivera_29, zamieścił na Forum Hasselandu wiele identycznych postów, zawierających zestawy emotikonów. Działając w ten sposób złamał Artykuł 13 Ustawy Kodeks sprawiedliwości z dn. 24 lutego 2014 r. [MUKH 14/02/01]. Podstawowe pytanie, jakie zadał sobie sąd, brzmiało: czy oskarżony uczynił tak z nieświadomości, dla żartu – czy też celem […]

Porządkowanie prawa

W ramach porządkowania prawa, Ustawa Kodeks sprawiedliwości zastąpiła trzy inne ustawy, trwają też prace nad kodeksem gospodarczym. Po jego przyjęciu ulegnie zmianie „Monitor” – powstanie archwim, do którego przeniesione zostaną teksty ustaw anulowanych.

Aktywni obywatele

Zgodnie z nowym dekretem królewskim, a także regulaminami Zgromadzenia Obywateli i Senatu, tylko aktywni obywatele (czyli obecni na forum) będą mieli prawo do udziału w głosowaniach, jeśli takowe zostaną zarządzone. Od liczby głosujących aktywnych obywateli zależeć też będzie kworum.

Stan wyjątkowy

26 września 2013 r. Król Piotr Paweł I zawiesił Konstytucję i wprowadził tymczasowe przepisy stanu wyjątkowego, dostępne w odpowiedniej zakładce „Monitora”. Do odwołania, władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, mając do dyspozycji Komendę Wojskową stanu wyjątkowego oraz Administrację Cywilną stanu wyjątkowego razem z Radą Konsultacyjną AC.

Nowe oznaczenia ustaw

„Monitor Urzędowy Królestwa Hasselandu” będzie w najbliższym czasie ulegał przemianom. Obecnie, każdej obowiązującej ustawie nadawane jest specjalne oznaczenie. Przykładowo – [MUKH 13/04/1] MUKH oznacza oczywiście „Monitor Urzędowy Królestwa Hasselandu”, pierwsza liczba – rok, druga- miesiąc, trzecia – numer porządkowy ustawy w danym miesiącu.

Logo HKSW

Hasselandzka Królewska Szkoła Wyższa posiada już swoje logo. Uczelnia ma aktualnie dwóch studentów – jeden rozpoczął studia niedawno, drugi zaś wznowił naukę rozpoczętą wcześniej.